APF Management finner du numera på apfab.se.

MANAGEMENT

Det är oerhört många faktorer som spelar in när det kommer till ett företags framgång, men utgångspunkten ligger i regel alltid i det som kallas management. Management används i sin engelska form även på svenska, men man översätter det ibland också och då säger man i regel arbetsledning, -administration eller -styrelse.

Det finns väldigt många olika delar att hantera inom management och vitala delar är bl.a.

Även saker som kan verka väldigt små, som att köpa julklappar till anställda, är en viktig del i managment. Det får de anställda att känna sig synliga och bidrar till en bra arbetsmiljö. 

Styrelse

Det är styrelsen i ett företag som allt utgår från; det är där alla beslut tas. Allt från vilka lokaler man behöver till hur investeringar ska göras. Management kräver kompetens och en rejäl bit av den kompetensen kan man tillskansa sig via utbildning. Resten får man genom erfarenhet; av att göra både misstag och erfara framgångar. Sedan är timing förstås också en viktig faktor, men som framgångsrik arbetsledare har man sinne även för det. Det mesta går att analysera fram.

Rådgivning

Många företag anlitar idag externa rådgivare för att få professionell vägledning där man själv känner sina brister. Ibland vill man också ha ett nytt perspektiv att utgå ifrån. Trygghet är viktigt även när man vill ta risker, även om det låter motsägelsefullt. Även om en ledning ofta består av flera personer så är det inte lätt att få fram en intern ledningsgrupp som samverkar och samarbetar optimalt - och ibland är man helt ensam om ansvaret. Då är det suveränt att ha managementstöd utifrån när behovet uppträder. Det finns många företag som specialiserar sig på just detta - att vara den där samarbetspartnern som behövs när den behövs.

 

Leverantörer